Subsidie B. Fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van archeologie en fysische antropologie (Groot)

Subsidiebedrag: € 7.500,00 – € 50.000,00

Uitgangspunten:

– het betreft vernieuwend fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, dat past binnen de doelstellingen van de SNMAP en zeer duidelijk van grote (inclusief: internationale) wetenschappelijke importantie is. Dit is een vorm van subsidie die slechts in bijzondere gevallen zal worden toegekend en zorgvuldige onderbouwing van de wetenschappelijk meerwaarde van het voorgestelde onderzoek behoeft.

Uitvoeringsperiode:
– binnen 2 jaar na honorering van het subsidie.

Verworven data en publicaties:
– deze worden via Open Access beschikbaar gesteld, onder vermelding van de bijdrage van de SNMAP.

 

Uit de aanvraag moet duidelijk worden:
– wat de probleem-, doel- en vraagstellingen zijn van het voorgestelde onderzoek;
– wat de meerwaarde is van het voorgestelde onderzoek (inclusief het vernieuwende karakter) en op welke wijze op welke nieuwe onderzoeksvragen een antwoord wordt verkregen;
– binnen welk groter onderzoekskader de voorgestelde aanvraag valt (de inhoudelijke inbedding);
– waarom de gevraagde bijdrage  niet regulier, dat wil zeggen binnen lopend onderzoek van de betreffende instelling,  gefinancierd kan worden;
– welke andere partijen bijdragen in de kosten (of om welke bijdrage deze zijn verzocht);
– welke (Open Access) publicaties zijn voorzien binnen het project;
– wat de rollen, taken en bekwaamheden zijn van de uitvoerders van het onderzoek.

 

Subsidiabel 
– startbijeenkomsten (reiskosten) (zie ook Subsidievorm D);
– specialistische analyses (dateringen, radiometrisch onderzoek, computer tomografisch onderzoek, isotopen, vervaardiging slijpplaten, pollenmonsters, geochemische analyses, biochemische analyses, DNA, etc.);
– reiskosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag;
– veldwerkkosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag;

 

Niet subsidiabel
– arbeidskosten/aanstellingen;
– kosten voor maaltijden;
– (specialistisch) onderzoek dat deel uitmaakt van reguliere KNA-projecten;
– verbruiksgoederen.