Subsidie D. Ondersteuning wetenschappelijke bijeenkomsten


Subsidiebedrag
: Maximaal € 5.000,00

Uitgangspunten

– Het betreft de ondersteuning van wetenschappelijke bijeenkomsten die qua onderwerp binnen de doelstellingen van de SNMAP vallen en vernieuwend en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek helpen op te starten (cf. SNMAP Subsidievorm B), bijvoorbeeld start-up bijeenkomsten voor grotere onderzoeksaanvragen.

De aanvraag bevat een inhoudelijke onderbouwing van:
– de wijze waarop de bijeenkomst binnen de doelstellingen van de SNMAP valt;
– de gekozen vorm en inhoud van de bijeenkomst.

 

N.B. De bijeenkomst dient binnen een jaar na toekenning gerealiseerd te zijn.

 

Subsidiabel 
– zaalhuur (voor zover de zaalbeheerder geen co-organisator is);
– cateringkosten (lunch, geen borrel) voor kleine start-up bijeenkomsten (<20 deelnemers)
– reiskosten (binnenlands) voor kleine start-up bijeenkomsten (<20 deelnemers)

Niet subsidiabel
– bijeenkomsten met een commercieel doel of door een commerciële organisatie
– zaalhuur indien de zaalbeheerder co-organisator is
– cateringkosten (lunch/borrel) voor grote bijeenkomsten (>20 deelnemers)

Noodzakelijke bijlagen 
– dekkingsplan van de te organiseren bijeenkomst, waarbij zowel verwachte uitgaven als inkomsten (denk aan betalende deelnemers) zijn opgenomen;
– minimaal twee offertes/verantwoording voor de opgevoerde kosten.