Kroonvoordracht

Het bestuur van de SNMAP nodigt u uit voor de

DRIEENVEERTIGSTE KROON-VOORDRACHT

te houden door

Prof. Dr. David Fontijn
Hoogleraar Europese Prehistorie
Faculteit der Archeologie
Universiteit Leiden

met als titel

”Give Peace a Chance’ – on Violence and Warfare in Prehistory and Why it Matters

12 november 2021

in de

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

David Fontijn  (CV Fontijn)

Sinds 1971 (vanaf 1983 jaarlijks) wordt door de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie de ‘Kroonvoordracht’ georganiseerd. Deze lezingenserie is vernoemd naar de oprichter Gerrit Heinrich Kroon (1868-1945). Ieder jaar wordt een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van de fysische antropologie of archeologie, uit binnen- of buitenland, uitgenodigd een lezing over zijn/haar onderzoek te houden. Dit jaar valt de eer te beurt aan de Leidse hoogleraar Dr David Fontijn, verbonden aan de Faculteit der Archeologie:

‘Give Peace a Chance’ – on Violence and Warfare in Prehistory and Why it Matters

Waarom bevechten mensen elkaar? Waarom doden mensen elkaar? En waarom kunnen mensen die elkaar op één moment naar het leven staan, op een ander moment vreedzaam met elkaar samenleven? Deze vragen houden filosofen en wetenschappers al eeuwenlang bezig, en het lijkt onwaarschijnlijk dat de archeologie daar antwoorden op weet aan te dragen.

Maar het blijkt dat de beeldvorming over ons diepste verleden – de prehistorie- wel degelijk een centrale rol speelt in dit soort discussies zoals die gevoerd worden door niet-archeologische wetenschappers en invloedrijke denkers. De archeologische wetenschap kán zich dus niet afzijdig houden, en in deze lezing wil ik daarom nagaan wat we nu eigenlijk werkelijk kunnen afleiden over de vermeende neiging van de mens tot geweld óf vrede op basis van archeologisch onderzoek.

Ik zal dit doen door me te concentreren op twee cases studies uit de Europese prehistorie. De eerste richt zich op vroeg-Neolithische samenlevingen en de tweede op de bronstijd. Ik hoop te laten zien hoe archeologisch onderzoek ons niet alleen confronteert met bewijs voor uitermate wrede en weerzinwekkende bloedbaden, maar ook over sociale en ideologische mechanismen die conflicten en spanningen konden reguleren. In plaats van te laten zien dat deze prehistorische samenlevingen óf zeer gewelddadig óf zeer vreedzaam waren, hoop ik te laten zien dat de werkelijkheid veel complexer was, en dat sociaal gedrag zowel aan de basis van oorlog én vrede ligt.

——————–

Vanwege de onzekere(beperkende) omstandigheden, zal de Kroonvoordracht van 2021 mogelijk een aangepaste vorm kennen. Voorlopig staat deze ingepland op 2 november 2021 in de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam).

Indien het fysiek bijwonen niet mogelijk is, zal de voordracht op vrijdag 12 November vanaf 15:00 uur live worden uitgezonden vanuit het Klein Auditorium van de Universiteit Leiden.  U kunt allen via een toegestuurde link dan de Kroonvoordracht virtueel bijwonen.

 

Om een week van te voren een reminder over de livestream van de Kroonvoordracht te ontvangen, stuur een email* met als onderwerp 'reminder' naar info@snmap.nl.

Tevens kunt u via info@snmap.nl uw naam en adresgegevens doorgeven om een papieren exemplaar van de Kroonvoordracht te ontvangen*.

* Gebruik maken van deze mogelijkheid impliceert dat uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van het toezenden van de herinnering dan wel Kroonvoordracht en dat uw gegevens gebruikt kunnen worden om u van andere activiteiten van de SNMAP op de hoogte te houden. Zie voor details: www.snmap.nl/privacyregelement/