Kroonvoordracht

Het bestuur van de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie heeft het genoegen u uit te nodigen voor de

ZESENVEERTIGSTE KROON-VOORDRACHT

te houden door

 Prof. dr. Frans Theuws

Frans Theuws

Research page F. Theuws

Emeritus hoogleraar Middeleeuwse Archeologie van Europa

University Leiden, Faculteit der Archeologie

met als titel

Rural Riches en de ‘wederopbouw’ van Noordwest-Europa na de val van het Romeinse rijk

Op

vrijdag 5 april 2024, 14.30 uur in de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

koffie / thee vanaf 14.00 uur

——————–

Het traditionele beeld van Noord-Gallië na de val van het Romeinse Rijk als
staatsinstelling is dat van een deplorabele landstreek getroffen door invasies van
plunderende barbaren. Dat beeld wordt aldus geschetst door de auteurs uit die tijd en
in de eeuwen die daarop volgen. Is dat beeld terecht, hoe ernstig was de situatie? Het
antwoord wordt geheel bepaald aan wie men het vraagt. Het Rural Riches project heeft
getracht een antwoord te geven vanuit het perspectief van de bewoners van het
platteland die het gebied vanaf de late vijfde eeuw koloniseren, het landschap een
nieuwe duiding gaven en nieuwe grafrituelen ontwikkelden. Dat ging gepaard met een
grote creativiteit en misschien wel ontwikkelingsdrang waarbij men gebruik maakte van
bestaande structuren en ideeën, maar ook nieuwe rituele retorische strategieën
ontwikkelde. Die nieuwe rituelen gingen gepaard met een uitgebreide depositie van
objecten in de graven waardoor de rurale bevolking een enorme vraag naar goederen
ontwikkelde die ongetwijfeld een gunstige uitwerking had op de productiviteit en de
economie in het algemeen. Hun materiële cultuur laat bovendien zien hoe zeer zij
ingebed waren in zelfs transcontinentale netwerken. Het is onze stelling dat dit alles
plaatsvond onafhankelijk van een (uitgebreide) controle van bovenaf. Men kan iets
gechargeerd stellen dat Noord-Gallië, de latere thuisbasis van de Karolingen, van
onderaf is opgebouwd. De ‘bottom-up’ benadering laat ook zien hoe wenselijk het is dat
de archeologie van de vroege middeleeuwen een fundamentele paradigma-wisseling
ondergaat om bij te dragen aan een betere toekomst in het heden.


 U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor deze Kroonvoordracht