Kroonvoordracht

— BELANGRIJK —

Gezien het snel oplopende aantal coronabesmettingen van de afgelopen dagen, hebben wij gemeend – in verband met uw veiligheid – u te moeten aanraden de lezing van professor Fontijn online te volgen.

De voordracht wordt daarom op 12 november vanaf 14:30 uur live uitgezonden vanuit de Tinbergenzaal van de KNAW in Amsterdam.  U kunt via de onderstaande link de lezing bijwonen (Zoom):

https://knaw-nl.zoom.us/j/94913557145?pwd=YVlsdHJuWWVhUEJwbHdrTCs0dk5ZZz09

Meeting ID: 949 1355 7145

Passcode: 188618

Mocht dit bericht u te laat bereiken of stelt u het toch zeer op prijs om de lezing fysiek bij te wonen, dan bent u nog steeds van harte welkom vanaf 14.00 uur in het gebouw van de KNAW, Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam. Voor de toegang tot het gebouw is een QR code en een legitimatie noodzakelijk.

— BELANGRIJK —

Het bestuur van de SNMAP nodigt u uit voor de

DRIEENVEERTIGSTE KROON-VOORDRACHT

te houden door

Prof. Dr. David Fontijn
Hoogleraar Europese Prehistorie
Faculteit der Archeologie
Universiteit Leiden

met als titel

”Give Peace a Chance’ – Over geweld en oorlog in de prehistorie en waarom dit ertoe doet

12 november 2021, vanaf 14:00 uur

in de

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

David Fontijn  (CV Fontijn)

Sinds 1971 (vanaf 1983 jaarlijks) wordt door de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie de ‘Kroonvoordracht’ georganiseerd. Deze lezingenserie is vernoemd naar de oprichter Gerrit Heinrich Kroon (1868-1945). Ieder jaar wordt een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van de fysische antropologie of archeologie, uit binnen- of buitenland, uitgenodigd een lezing over zijn/haar onderzoek te houden. Dit jaar valt de eer te beurt aan de Leidse hoogleraar Dr David Fontijn, verbonden aan de Faculteit der Archeologie:

‘Give Peace a Chance’ – on Violence and Warfare in Prehistory and Why it Matters

Waarom bevechten mensen elkaar? Waarom doden mensen elkaar? En waarom kunnen mensen die elkaar op één moment naar het leven staan, op een ander moment vreedzaam met elkaar samenleven? Deze vragen houden filosofen en wetenschappers al eeuwenlang bezig, en het lijkt onwaarschijnlijk dat de archeologie daar antwoorden op weet aan te dragen.

Maar het blijkt dat de beeldvorming over ons diepste verleden – de prehistorie- wel degelijk een centrale rol speelt in dit soort discussies zoals die gevoerd worden door niet-archeologische wetenschappers en invloedrijke denkers. De archeologische wetenschap kán zich dus niet afzijdig houden, en in deze lezing wil ik daarom nagaan wat we nu eigenlijk werkelijk kunnen afleiden over de vermeende neiging van de mens tot geweld óf vrede op basis van archeologisch onderzoek.

Ik zal dit doen door me te concentreren op twee cases studies uit de Europese prehistorie. De eerste richt zich op vroeg-Neolithische samenlevingen en de tweede op de bronstijd. Ik hoop te laten zien hoe archeologisch onderzoek ons niet alleen confronteert met bewijs voor uitermate wrede en weerzinwekkende bloedbaden, maar ook over sociale en ideologische mechanismen die conflicten en spanningen konden reguleren. In plaats van te laten zien dat deze prehistorische samenlevingen óf zeer gewelddadig óf zeer vreedzaam waren, hoop ik te laten zien dat de werkelijkheid veel complexer was, en dat sociaal gedrag zowel aan de basis van oorlog én vrede ligt.

——————–

Vanwege de onzekere(beperkende) omstandigheden, zal de Kroonvoordracht van 2021 mogelijk een aangepaste vorm kennen. Voorlopig staat deze ingepland op 12 november 2021 in de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam). Ontvangst met koffie/thee is vanaf 14:00 uur, aanvang van de lezing is 14:30 uur. 

LET OP. Deze locatie van de KNAW (Trippenhuiscomplex) maakt gebruik van toegangscontroles. Hier wordt gevraagd een geldige coronatest/vaccinatiebewijs/QR te tonen, alsook een legitimatiebewijs. Verder wordt u verzocht de handen te ontsmetten (lees alle regels hier).