Symposium SNMAP 2 juni 2023

Op 2 juni 2023 organiseert de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie (SNMAP) een symposium met als thema:

`Een (lange) halve eeuw archeologie in Nederland

terugblikken, vooruitkijken’

 

Het symposium wordt gehouden in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, van 9:30 tot -18:00 uur.


 

Centraal staan zes senior-onderzoekers, die ieder al een halve eeuw en langer een belangrijke rol hebben gespeeld in het vormgeven van de archeologie in Nederland, zowel op het gebied van academisch onderzoek, beleid en maatschappelijke betekenis. Het gaat om (in alfabetische volgorde):  Prof. dr. Corrie Bakels, Dr. Jan Albert Bakker, Prof. dr. Tom Bloemers, Prof. dr. Wim van Es, Prof. dr. Leendert Louwe Kooijmans en Prof. dr. George Maat.

Zij zullen ieder iets vertellen over de manier waarop zij `tot het vak zijn gekomen’, wat hun ervaringen zijn geweest, en over de resultaten die zij, terugkijkend, als hun belangrijkste bijdrage zien aan de Nederlandse archeologie.

Er wordt niet alleen teruggekeken op het symposium. De senioren wisselen van gedachten en delen hun ervaringen met een jonge generatie onderzoekers – promovendi of reeds gepromoveerd – die zich specialiseren in dezelfde disciplines als hun voorgangers. Deze gesprekspartners zijn Lasse van den Dikkenberg MA, Femke Lippok MA, Dean Mepschen MA, Berber van der Meulen MA, Oda Nuij MSc en Dr. Rachel Schats.

Het programma voor deze dag is als volgt:

 

9.30 inloop

10.00 welkom, opening; introductie sprekers door dagvoorzitter Evert van Ginkel

Deel I/twee blokken van drie: Wat een tijd! (Tevreden) terugkijken op een carrière en haar resultaten  

 10.05: Leendert Louwe Kooijmans, met reactie van Lasse van den Dikkenberg 

10.25: Jan Albert Bakker, met reactie van Dean Mepschen

10.45: Tom Bloemers, met reactie van Berber van der Meulen

11.05-11.45: koffiepauze

11.45: Wim van Es, met reactie van Femke Lippok

12.05: Corrie Bakels, met reactie van Oda Nuij

12.25: George Maat, met reactie van Rachel Schats

12.45: Afsluiting Deel I; huishoudelijke mededelingen

12.50-14.00: lunchpauze

Deel II/ drie blokken: Hier en nu. Wat is anno 2023 de stand van zaken in Nederland rond de studie en kennis van het neolithicum, resp. de Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode, de archeobotanie en de archeo-osteologie? Welke lijnen zijn doorgetrokken in de afgelopen halve eeuw?

14.00: Introductie   

14.05: Neolithicum: Van den Dikkenberg en Mepschen, reacties Louwe Kooijmans en Bakker

14.25: RT en VME: Van der Meulen en Lippok, reacties Bloemers en van Es

14.45: Archeobotanie en -osteologie: Nuij en Schats, reacties Bakels en Maat

15.05: Gelegenheid tot enkele vragen uit de zaal

15.15-15.50: Theepauze

Deel III/ De Toekomstige Staat der Nederlandse Archeologie. De zes junioren spreken ieder één wens uit: wat wil ik op mijn vakgebied/in mijn discipline met voorrang gerealiseerd zien? De senioren geven een eerste reactie, waarna de zaal het hare mag bijdragen.

15.50 – 16.20: De junioren uiten hun wensen; de gesprekspartners reageren

16.20-16.50: Discussie met de zaal

16.50: Afsluiting, dankwoord, uitnodiging voor

17.00: Borrel

Aanmelden Halve Eeuw-congres
Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het Symposium op 2 juni 2023
Uw aanmelding impliceert dat uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van de organisatie van de SNMAP voordrachten en dat uw gegevens gebruikt kunnen worden om u van andere activiteiten van de SNMAP op de hoogte te houden. Zie voor details: www.snmap.nl/privacyregelement/
Optioneel: Eventuele titels (prof, dr, drs, etc)
Adres optioneel (maar nuttig voor toezenden uitnodigingen).
Ik ontvang graag een certificaat van deelname ten behoeve van de actorregistratie (KNA)
Eventuele opmerkingen. Mocht het invullen van het formulier niet werken, kunt u altijd een mailtje sturen naar info@snmap.nl met uw gegevens.