Subsidie d

Richtlijnen subsidieaanvragen voor wetenschappelijke bijeenkomsten

In sommige gevallen kunnen organisatoren van bijeenkomsten met een wetenschappelijk doel binnen het aandachtsveld van de Stichting een subsidieaanvraag indienen voor (een deel van) de kosten van een wetenschappelijke bijeenkomst. Het bestuur vergadert twee keer per jaar en behandelt de aanvragen die vóór 15 februari en 15 september op onderstaand adres zijn binnengekomen.

Gegevens aanvraag
In de subsidieaanvraag voor een bijdrage in de kosten van de wetenschappelijke bijeenkomst staan in ieder geval de volgende gegevens vermeld:
•  Doel bijeenkomst
•  Naam organisatie
•  Naam en achtergrond verantwoordelijk organisator
•  Korte samenvatting van de inhoud van de bijeenkomst
•  Bedrag waarvoor ondersteuning wordt gevraagd

Bijlagen

•  Kostenoverzicht met eventuele offertes
•  Dekkingsplan (bijdragen andere instellingen, subsidieaanvraag bij de
   SNMAP, aanvragen bij andere instanties, eventueel eigen bijdrage).

Aanvaarding subsidie
Bij aanvaarding van een subsidie verplicht de organisator zich de naam van de stichting op een duidelijke plaats in het programmaboekje van de bijeenkomst te vermelden.

De aanvraag sturen aan:

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie
t.a.v. mevr. dr. W.H. Metz
Turfdraagsterpad 9
1012 XT Amsterdam
subsidie_a