Aanhangsel B

Subsidie B. Fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van archeologie en fysischeantropologie (Groot)
Subsidiebedrag: € 5.000,00 - € 50.000,00
Uitgangspunten:
- het betreft vernieuwend fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, dat past binnen de doelstellingen van de SNMAP en zeer duidelijk van grote (inclusief: internationale) wetenschappelijke importantie is. Dit is een vorm van subsidie die slechts in bijzondere gevallen zal worden toegekend en zorgvuldige onderbouwing van de wetenschappelijk meerwaarde van het voorgestelde onderzoek behoeft.
Uitvoeringsperiode:
- binnen 2 jaar na honorering van het subsidie.
Verworven data en publicaties:
- deze worden via Open Access beschikbaar gesteld, onder vermelding van de rol van de SNMAP.

Uit de aanvraag moet duidelijk worden:
- wat de probleem-, doel- en vraagstellingen zijn van het voorgestelde onderzoek;
- wat de meerwaarde is van het voorgestelde onderzoek (inclusief het vernieuwende karakter) en op welke wijze op welke nieuwe onderzoeksvragen een antwoord wordt verkregen;
- binnen welk groter onderzoekskader de voorgestelde aanvraag valt (de inhoudelijke inbedding);
- waarom de gevraagde bijdrage  niet regulier, dat wil zeggen binnen lopend onderzoek van de betreffende instelling,  gefinancierd kan worden;
- welke andere partijen bijdragen in de kosten (of om welke bijdrage deze zijn verzocht);
- welke (Open Access) publicaties zijn voorzien binnen het project;
- wat de rollen, taken en bekwaamheden zijn van de uitvoerders van het onderzoek.

Wel subsidiabel
- startbijeenkomsten (reiskosten) (zie ook Subsidievorm D);
- specialistische analyses (dateringen, radiometrisch onderzoek, computer tomografisch onderzoek, isotopen, vervaardiging slijpplaten, pollenmonsters, geochemische analyses, biochemische analyses, DNA, etc.);
- reiskosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag;
- veldwerkkosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag;

Niet subsidiabel
- arbeidskosten/aanstellingen;
- kosten voor maaltijden;
- (specialistisch) onderzoek dat deel uitmaakt van reguliere KNA-projecten;
- verbruiksgoederen.


Subsidies
subsidie_a