Aanhangsel A

Subsidie A. Fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van archeologie en fysische antropologie
Subsidiebedrag:Maximaal  € 5.000,00
Uitgangspunten:
- Het betreft fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat past binnen de doelstellingen van de SNMAP en heeft een duidelijk vernieuwend karakter.
Uitvoeringsperiode:
- binnen 2 jaar na honorering van de subsidie.
Verworven data en publicaties:
- deze worden via Open Access beschikbaar gesteld, onder vermelding van de bijdrage van de SNMAP. 

Uit de aanvraag moet duidelijk worden:
- wat de meerwaarde is van het voorgestelde onderzoek (inclusief het vernieuwende karakter) en op welke wijze op nieuwe onderzoeksvragen een antwoord wordt verkregen;
- binnen welk groter onderzoekskader de voorgestelde aanvraag valt (de inhoudelijke inbedding);
- waarom de gevraagde bijdrage  niet regulier, dat wil zeggen binnen lopend onderzoek van de betreffende instelling, gefinancierd kan worden;
- welke andere partijen bijdragen in de kosten (of om welke bijdrage deze zijn verzocht).

Wel subsidiabel
- specialistische analyses (dateringen, radiometrisch onderzoek, computer tomografisch onderzoek, isotopen, vervaardiging slijpplaten, pollenmonsters, geochemische analyses, biochemische analyses, DNA, etc.);
- reiskosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag;
- veldwerkkosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag.

n.b. Kosten voorvloeiend uit onderzoek door (Research-) Master studenten kunnen subsidiabel zijn, maar de aanvraag wordt in deze gevallen door de begeleidende docent van een instituut voor wetenschappelijk onderwijs ingediend.

Niet subsidiabel

- arbeidskosten;
- (specialistisch) onderzoek dat deel uitmaakt van reguliere KNA-projecten;
- kosten voor maaltijden;
- apparatuur (ICT, laptops, video-/fotocamera’s);
- verbruiksgoederen.


Subsidies
subsidie_a