WELKOM op de website van de

STICHTING NEDERLANDS MUSEUM VOOR ANTHROPOLOGIE
                             EN PRAEHISTORIE (SNMAP)

De SNMAP werd op 14 juni 1939 in het leven geroepen met als
doelstelling: “het bevorderen van de studie in de Anthropologie en
Praehistorie in den ruimsten zin des woords”, zoals in de
oprichtingsstatuten wordt beschreven.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  •  Het geven van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek
  •  Het geven van subsidies voor wetenschappelijke publicaties met name
     dissertaties
  •  Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten

Dit alles op het terrein van genoemde wetenschappen

Secretariaat:                                  
Turfdraagsterpad 9
1012 XT AMSTERDAM
Tel. +31(0)205255830
Tel. +31(0)355268869
E-mail: info@snmap.nl
fiscaal nummer 8052.96.463