HET BESTUUR VAN DE SNMAP WORDT THANS GEVORMD DOOR:

Prof. Dr. J.W.M. Roebroeks, voorzitter
Mw. Dr. W.H. Metz, secretaris
E.F.G. Jacobi, penningmeester
Dr. S. Arnoldussen
Drs. E.J. Bult
Mw. Dr.  A.E. van der Merwe


Mw. Drs. E. J. Meijerink, secretariële ondersteuning

Secretariaat:
Turfdraagsterpad 9
1012 XT AMSTERDAM
Tel.: +31(0)35 5268869
E-mail: info@snmap.nl
fiscaal nummer 8052.96.463