HET BESTUUR VAN DE SNMAP WORDT THANS GEVORMD DOOR:

Prof. Dr. G.J.R. Maat, voorzitter
Mw. Dr. W.H. Metz, secretaris
E.F.G. Jacobi, penningmeester
Dr. S. Arnoldussen
Drs. E.J. Bult
Mw. Dr.  A.E. van der Merwe
Prof. Dr. J.W.M. Roebroeks

Mw. Drs. E. J. Meijerink, secretariële ondersteuning

Secretariaat:
Turfdraagsterpad 9
1012 XT AMSTERDAM
Tel.: +31(0)35 5268869
E-mail: info@snmap.nl
fiscaal nummer 8052.96.463